1476372647641
ทุนกีฬา feed web-01
thenext
Research
Lib
01-150x150

คณะการจัดการ

02

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

03

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

04

คณะศิลปศาสตร์

05

คณะพยาบาลศาสตร์

07

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์
และธรรมาภิบาล

มหาวิทยาลัยนานาชาติ
ที่เน้นการวิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยชินวัตรมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดริเริ่มของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาภายในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงบวกกับความคิดที่จะพัฒนารูปแบบของมหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ดร.สุนทร บุญญาธิการ จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตรขึ้น

มหาวิทยาลัยชินวัตรมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำที่เน้นการวิจัยทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในการเรียนรู้และการเรียนการสอน นวัตกรรม ความเป็นผู้นำ การพัฒนาผู้ประกอบการ การมีส่วนร่วมและการบริการชุมชน โดยจะดำเนินการด้วยจริยธรรมในมาตรฐานสูงสุดและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม

อ่านต่อ »

International Partners

warsaw
bristol
european
rosenheim

รู้จักศิษย์เก่า

รู้จักศิษย์เก่า

อาจารย์สกุลแก้ว
สกุลแก้ว แก้วมูลกิจ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตร ผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสมการภาษา และเป็นอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

assama-thumb
อัสมา นาคเสวี  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Telenor Youth Summit 2014 โดยการนำเทคโนโลยีมาสร้างอาชีพให้แก่สตรีใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมงานประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

thanapol-thumb
ธนภณ พีธาพันธุ์ไพบูลย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (นานาชาติ) คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร หนึ่งในผู้สร้าง Ranch Run และ Candy Meleon เกมบน iOS ฝีมือคนไทยที่ได้รับ Top Download ของ App Store หลายประเทศทั่วโลก และได้รับทุนจาก InVent กว่า 15 ล้านบาทเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในตลาดต่างประเทศอย่างสมบูรณ์แบบ

natchaya-thumb
ณัฐชยา  กิจมงคลชัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนโปรแกรมในงานประกวดเขียนโปรแกรมแห่งชาติปี 2556 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ University of Oxford ที่มีชื่อเสียง 1 ใน 5 ของโลก

register-button
register-button