ข้อทราบข้อมูลเพิ่มเติม


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา2562

ข้อความ 6 พฤศจิกายน 2018

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศา […]

กิจกรรมต่างๆ

Capping & Pinning Ceremony for 2nd Year Nursing Students

เริ่ม 21 มิถุนายน 2019 | 00:00 am

The Academic Achievement Ceremony for Nursing Science and Practical Nursing Program

เริ่ม 19 มิถุนายน 2019 | 00:00 am

Graduating Student Orientation of Certificate Program for Practical Nursing

เริ่ม 18 มิถุนายน 2019 | 00:00 am
See all events
Scroll Up