ข้อทราบข้อมูลเพิ่มเติม


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีรับตรง

ข้อความ 22 ตุลาคม 2020

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร Public Relations , […]

กิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมเปิดโลกชมรม Club Find Day 2020

เริ่ม 10 กันยายน 2020 | 13:30 pm
See all events
Scroll Up