ข้อทราบข้อมูลเพิ่มเติม


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา2562

ข้อความ 6 พฤศจิกายน 2018

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศา […]

กิจกรรมต่างๆ

Songkran Festival 2019

เริ่ม 11 เมษายน 2019 | 00:00 am

Thai-Chinese Cultural Exchange Performances

เริ่ม 1 เมษายน 2019 | 00:00 am

Byenior Party for the fourth year graduating students of IPAG

เริ่ม 28 มีนาคม 2019 | 00:00 am
ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด
Scroll Up