คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

โพสเมื่อ 24 กรกฎาคม 2020
หมวดหมู่ :

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ่อเงิน ตำบลบ่อเงิน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดวัฒนธรรม และประเพณีไทยอันดีงาม

Scroll Up