คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้จัดอบรมหลักสูตร “Effective Writing in Teaching”

โพสเมื่อ 11 มิถุนายน 2020
หมวดหมู่ :

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้จัดอบรมหลักสูตร “Effective Writing in Teaching” เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนวิชา Writing และเพิ่มศักยภาพในการสอนให้แก่อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 15.30 น. โดยได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสอนวิชา Writing เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

Scroll Up