ผลการตรวจประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019

โพสเมื่อ 24 กรกฎาคม 2020
หมวดหมู่ :

ผลการตรวจประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มหาวิทยาลัยชินวัตรผ่านตามเกณฑ์การประเมิน 6 มิติ ทั้งหมด 44 ข้อ เป็นสถานศึกษาที่มีการเตรียมความพร้อมตามแบบมาตรฐานเป็นอย่างดียิ่ง

Scroll Up