มหาวิทยาลัยชินวัตร โดยงานอาคารและสถานที่ ได้จัดอบรม เรื่อง จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน

โพสเมื่อ 25 ตุลาคม 2018
หมวดหมู่ :

มหาวิทยาลัยชินวัตร โดยงานอาคารและสถานที่ ได้จัดอบรม เรื่อง จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ในวันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา09.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยชินวัตร

โดยวิทยากร อาจารย์อนนต์ ช่วยเกิด บรรยายหัวข้อ “จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบด้านต่างๆทั้งต่อ องค์กร ประเทศชาติ และต่อสภาวะแวดล้อมของโลกเราได้อีกด้วย

ติดต่อมหาวิทยาลัยชินวัตรได้ที่
โทร.02 599 0000 กด 2
amd@siu.ac.th
www.siu.ac.th

Scroll Up