มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

โพสเมื่อ 25 ตุลาคม 2018
หมวดหมู่ :

มหาวิทยาลัยชินวัตร โดยงานกิจกรรมนักศึกษา สำนักวางแผนและกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ โถงอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยชินวัตร จ.ปทุมธานี ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยบริการศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลปทุมธานี มีนักศึกษา และพนักงานมาเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก แต่ละคนมีความตั้งใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และภาคภูมิใจที่ได้ทำดี ในทุกๆถุงโลหิต จะสามารถช่วยชีวิตคนได้ ไม่มากก็น้อย การบริจาคโลหิต ถือเป็นการทำความดี โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอีกทั้งเห็นผลได้ในทันที

ติดต่อมหาวิทยาลัยชินวัตรได้ที่
โทร.02 599 0000 กด 2
amd@siu.ac.th
www.siu.ac.th

Scroll Up