สมัครเลยไม่ต้องลุ้น!!! ม.ชินวัตรเปิดรับตรงปี60

โพสเมื่อ 6 มิถุนายน 2017
หมวดหมู่ :

รับตรง มหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาเขตหลัก จังหวัดปทุมธานี

 

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่เลย 

 

สาขาและคณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาไทย)

รับจำนวน 90 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการสอบ GAT/PAT

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เนตผ่านเว๊ปไซต์ของมหาวิทยาลัย (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.siu.ac.th)
 • สมัครได้ด้วยตัวเองหรือส่งเอกสารการสมัครมาที่ งานจัดหานักศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร 99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 หรือamd@siu.ac.th หรือ ส่งไปรษณีย์ โดยเขียนที่มุมซองว่า “ใบสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม” ตามที่อยู่ข้างต้น
 • ค่าสมัคร 1,000 บาท สามารถจ่ายเงินค่าสมัครได้โดยตรงที่มหาวิทยาลัยหรือโอนเงินผ่านธนาคารมาที่ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยชินวัตร ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี เลขบัญชี 127-4-18396-9 ประเภทออมทรัพย์ และทำการส่งเอกสารการโอนเงินมาที่ amd@siu.ac.th หรือ Fax: 02-599-3351

 

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาไทย)

รับจำนวน  40 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์คำนวณ
 • มีผลการสอบ GAT/PAT

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เนตผ่านเว๊ปไซต์ของมหาวิทยาลัย (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.siu.ac.th)
 • สมัครได้ด้วยตัวเองหรือส่งเอกสารการสมัครมาที่ งานจัดหานักศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร 99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 หรือamd@siu.ac.th หรือ ส่งไปรษณีย์ โดยเขียนที่มุมซองว่า “ใบสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ” ตามที่อยู่ข้างต้น
 • ค่าสมัคร 1,000 บาท สามารถจ่ายเงินค่าสมัครได้โดยตรงที่มหาวิทยาลัยหรือโอนเงินผ่านธนาคารมาที่ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยชินวัตร ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี เลขบัญชี 127-4-18396-9 ประเภทออมทรัพย์ และทำการส่งเอกสารการโอนเงินมาที่ amd@siu.ac.th หรือ Fax: 02-599-3351

 

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รับจำนวน  10  คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์คำนวณ
 • มีผลการสอบ GAT/PAT

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เนตผ่านเว๊ปไซต์ของมหาวิทยาลัย (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.siu.ac.th)
 • สมัครได้ด้วยตัวเองหรือส่งเอกสารการสมัครมาที่ งานจัดหานักศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร 99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 หรือamd@siu.ac.th หรือ ส่งไปรษณีย์ โดยเขียนที่มุมซองว่า “ใบสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ” ตามที่อยู่ข้างต้น
 • ค่าสมัคร 1,000 บาท สามารถจ่ายเงินค่าสมัครได้โดยตรงที่มหาวิทยาลัยหรือโอนเงินผ่านธนาคารมาที่ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยชินวัตร ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี เลขบัญชี 127-4-18396-9 ประเภทออมทรัพย์ และทำการส่งเอกสารการโอนเงินมาที่ amd@siu.ac.th หรือ Fax: 02-599-3351

 

 

 1. คณะการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาไทย)

รับจำนวน  100 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/PAT

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เนตผ่านเว๊ปไซต์ของมหาวิทยาลัย (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.siu.ac.th)
 • สมัครได้ด้วยตัวเองหรือส่งเอกสารการสมัครมาที่ งานจัดหานักศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร 99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 หรือamd@siu.ac.th หรือ ส่งไปรษณีย์ โดยเขียนที่มุมซองว่า “ใบสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรภาษาไทย)” ตามที่อยู่ข้างต้น
 • ค่าสมัคร 1,000 บาท สามารถจ่ายเงินค่าสมัครได้โดยตรงที่มหาวิทยาลัยหรือโอนเงินผ่านธนาคารมาที่ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยชินวัตร ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี เลขบัญชี 127-4-18396-9 ประเภทออมทรัพย์ และทำการส่งเอกสารการโอนเงินมาที่ amd@siu.ac.th หรือ Fax: 02-599-3351
  • สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)

รับจำนวน  10 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/PAT

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เนตผ่านเว๊ปไซต์ของมหาวิทยาลัย (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.siu.ac.th)
 • สมัครได้ด้วยตัวเองหรือส่งเอกสารการสมัครมาที่ งานจัดหานักศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร 99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 หรือamd@siu.ac.th หรือ ส่งไปรษณีย์ โดยเขียนที่มุมซองว่า “ใบสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)” ตามที่อยู่ข้างต้น
 • ค่าสมัคร 1,000 บาท สามารถจ่ายเงินค่าสมัครได้โดยตรงที่มหาวิทยาลัยหรือโอนเงินผ่านธนาคารมาที่ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยชินวัตร ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี เลขบัญชี 127-4-18396-9 ประเภทออมทรัพย์ และทำการส่งเอกสารการโอนเงินมาที่ amd@siu.ac.th หรือ Fax: 02-599-3351

 

 

 1. คณะพยาบาลศาสตร์
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)

รับจำนวน 63 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการสอบ O-NET
 • มีผลการสอบ GAT/PAT
 • มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ค่าดัชนีมวลกาย 17.5-30

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เนตผ่านเว๊ปไซต์ของมหาวิทยาลัย (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.siu.ac.th)
 • สมัครได้ด้วยตัวเองหรือส่งเอกสารการสมัครมาที่ งานจัดหานักศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร 99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 หรือamd@siu.ac.th หรือ ส่งไปรษณีย์ โดยเขียนที่มุมซองว่า “ใบสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์” ตามที่อยู่ข้างต้น
 • ค่าสมัคร 1,000 บาท สามารถจ่ายเงินค่าสมัครได้โดยตรงที่มหาวิทยาลัยหรือโอนเงินผ่านธนาคารมาที่ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยชินวัตร ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี เลขบัญชี 127-4-18396-9 ประเภทออมทรัพย์ และทำการส่งเอกสารการโอนเงินมาที่ amd@siu.ac.th หรือ Fax: 02-599-3351

 

 

 1. สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์และธรรมาภิบาล
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรภาษาไทย)

รับจำนวน 30 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ GAT/PAT

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เนตผ่านเว๊ปไซต์ของมหาวิทยาลัย (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ www.siu.ac.th)
 • สมัครได้ด้วยตัวเองหรือส่งเอกสารการสมัครมาที่ งานจัดหานักศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร 99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 หรือamd@siu.ac.th หรือ ส่งไปรษณีย์ โดยเขียนที่มุมซองว่า “ใบสมัครเข้าศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์” ตามที่อยู่ข้างต้น
 • ค่าสมัคร 1,000 บาท สามารถจ่ายเงินค่าสมัครได้โดยตรงที่มหาวิทยาลัยหรือโอนเงินผ่านธนาคารมาที่ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยชินวัตร ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี เลขบัญชี 127-4-18396-9 ประเภทออมทรัพย์ และทำการส่งเอกสารการโอนเงินมาที่ amd@siu.ac.th หรือ Fax: 02-599-3351

 

 

 

Scroll Up