ความร่วมมือ

University of Warsaw

มหาวิทยาลัยวอร์ซอร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดของสาธารณรัฐโปแลนด์ ได้รับการจัดอันดับให้ติด 1 ใน 200 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ตามการจัดอันดับจากต่างประเทศ และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศโปแลนด์ จุดที่แข็งแกร่งของมหาวิทยาลัย คือ เป็นมหาวิทยาลัยชื่อเสียงมายาวนาน นักศึกษามีโอกาสในการพัฒนาตนเอง และมีสภาพแวดล้อมในการศึกษาที่ดี

ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยวอร์ซอร์มีนักศึกษาประมาณ 60,000 คน และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรให้เลือกศึกษาอย่างหลากหลาย เช่น มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และยังมีมากกว่า 20 หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นที่นิยมมากในหมู่นักศึกษาจากสเปน เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส ตุรกี และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับสถาบันต่างๆมากกว่า 150 สถาบัน

โดยให้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชินวัตรเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2014 – 24 กรกฏาคม 2019 ตามความร่วมมือ ดังนี้

 • มีความร่วมมือด้านจัดการบริหารงานวิชาการ และการวิจัยในหลักสูตรต่างๆระหว่างสถาบันทั้ง 2 แห่ง
 • การเทียบโอนเครดิตระหว่าง 2 สถาบันให้สอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนในแต่ละเทอม และจะต้องได้รับการยอมรับตามมาตรฐานทางวิชาการที่เหมาะสม
 • มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระหว่างสองสถาบันโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกอบรม และความรู้ประเภทต่างๆ
 • มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการฝึกงาน
 • มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการรับสมัครนักศึกษา โครงการวิจัย และการประชุมทางวิชาการระหว่างสถาบัน
 • มีโค​​รงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การให้บริการขนส่ง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ตกลงร่วมกันทั้งสองสถาบัน

 

bristol-514x214

The University of the West of England

The University of the West of England ถูกจัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ อันดับ 8 ของประเทศอังกฤษ สำหรับการรับสมัครงาน เพราะ 95.5% ของผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการตอบรับเข้าทำงานภายใน 6 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา แนวทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเน้นที่การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม งานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของเศรษฐกิจและสังคม และความก้าวหน้าในเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนทางวิชาการ อีกทั้งยังมีสาขาวิชาเรียนที่ตรงกับความต้องการทางวิชาชีพอย่างหลากหลาย

โดยให้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชินวัตรเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2014 – 23 ตุลาคม 2019 ตามความร่วมมือ ดังนี้

 • มีความร่วมมือด้านจัดการบริหารงานวิชาการ และการวิจัยในหลักสูตรต่างๆระหว่างสถาบันทั้ง 2 แห่ง
 • การเทียบโอนเครดิตระหว่าง 2 สถาบันให้สอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนในแต่ละเทอม และจะต้องได้รับการยอมรับตามมาตรฐานทางวิชาการที่เหมาะสม
 • มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระหว่างสองสถาบันโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกอบรม และความรู้ประเภทต่างๆ
 • มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการฝึกงาน
 • มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการรับสมัครนักศึกษา โครงการวิจัย และการประชุมทางวิชาการระหว่างสถาบัน
 • มีโค​​รงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การให้บริการขนส่ง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ตกลงร่วมกันทั้งสองสถาบัน

rosenheim-514x214

Rosenheim University of Applied Sciences

Rosenheim University of Applied Sciences เป็นสถาบันการศึกษาที่สำคัญที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้ของบาวาเรีย  ประเทศเยอรมนี และเป็นมหาวิทยาลัpวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ มีจุดเด่นที่การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติเพื่อเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี มีการเรียนการสอนในรูปแบบขนาดเล็ก มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้และการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ทันสมัยและครบครัน  นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในโครงการปฏิบัติกับพันธมิตรจากหลากหลายอุตสาหกรรม จากการบริหารจัดการโครงการผ่านงานด้านการวิจัย โดยเรียนรู้ผ่านโครงการที่เกิดขึ้นจริง และกระตุ้นให้เกิดความสามารถในการทำงานในทีม

โดยให้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชินวัตรเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2012 – 8 ตุลาคม 2017 ตามความร่วมมือ ดังนี้

 • มีความร่วมมือในการพัฒนาและส่งนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิศวกรรม เทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ให้มีการแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีระหว่างอุตสาหกรรมไทยกับเยอรมัน
 • นักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยชินวัตรจะได้รับแรงผลักดันในการเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้คำปรึกษา มีส่วนร่วมในการทำวิจัย
 • Rosenheim University จะช่วยดูแลนักศึกษาที่มาแลกเปลี่ยนจนสำเร็จการศึกษา
european-514x214

European University

European University  เป็นสถาบันที่มีเครือข่ายระดับโลก มีวิทยาเขตหลักอยู่ใน เจนีวา และมองเทรอซ์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน และมิวนิค ประเทศเยอรมนี เป็นสถาบันที่มีหลักสูตรหลากหลายในทุกระดับการศึกษา เช่น บริหารธุรกิจ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ สันทนาการ และการจัดการการท่องเที่ยว ธุรกิจการเงิน การจัดการกีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการ และ E-Business  นอกจากนี้จุดเด่นของมหาวิทยาลัย คือ การศึกษาแบบไดนามิก เน้นรูปแบบการการเรียนการสอนขนาดเล็ก นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียน และเป็นสถาบันที่มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับหลายสถาบันทั่วโลก  เช่น สหรัฐอเมริกา จีน อังกฤษ ไทย มาเลเซีย ไต้หวัน เม็กซิโก บราซิล คาซัคสถาน แคนาดา และรัสเซีย

โดยให้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชินวัตรเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2012 ตามความร่วมมือ ดังนี้

 • มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไปเรียนที่ European University  ในวิทยาเขตต่างๆที่มีเครือข่าย
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถศึกษาในหลักสูตร 4+2 คือ เรียน 4 เทอมที่มหาวิทยาลัยชินวัตร และเรียน 2 เทอมที่ European University  โดยชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และสำเร็จการศึกษาโดยได้รับปริญญาบัตรแบบ Joint degree

สถาบันทั้ง 2 แห่งให้ทุนการศึกษาระดับ MBA สำหรับนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อด้าน MBA ที่ European University  โดย European University  เป็นผู้มอบปริญญาบัตร

logo-southwest-jiaotong-u-514x314

Southwest Jiaotong University

SWJTU ก่อตั้งขึ้นในปี 1896 เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของจีน เป็นต้นกำเนิดของระบบวิศวกรรมทางรถไฟของจีน และได้ชื่อว่าเป็น “the Cornell of the East” และเป็นต้นแบบของการศึกษาที่ทันสมัยของจีนในด้านการขนส่ง การทำเหมืองแร่ โลหะ และวิศวกรรมโยธา ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจาก SWJTU ถึง 300,000 คน และมีศิษย์เก่าเป็นสมาชิกของสโมสรด้านต่างๆที่ได้การยอมรับจากรัฐบาลจำนวน 57 คน และมีงานวิจัย ผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับจากภายในประเทศ และต่างประเทศ

SWJTU ตั้งอยู่ในเมืองเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดของจีน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 333 เฮคเตอร์ และมี 3 วิทยาเขต