จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน

  • นักศึกษาไทย
  • นักศึกษาต่างชาติ