ชมรมและกิจกรรม

ชมรมดนตรี

ชมรมมิวสิค คลับซ์ / The music Clubz

ชมรมดนตรีไทย / Thai Classical  Music

ชมรมนาฏศิลป์ไทย / Thai Culture Performing Art

ชมรมฟุตบอล / SIU Football

ชมรมฟุตซอล  / SIU Futsal Club

ชมรมเรือพาย / SIU Rowing

ชมรมหมากกระดาน / SIU Board Game

ชมรมวอลเลย์บอล / Volleyball

ชมรมไอที / IT

ชมรมมุสลิม /  Muslim

ชมรมพระพุทธศาสนา / Buddhism