ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาเขตหลัก (จังหวัดปทุมธานี)

99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

วิธีการเดินทาง : สามารถเดินทางโดยรถประจำทางได้ 2 เส้นทาง คือ รถประจำทางสาย 337 ปทุมธานี-นพวงศ์ และรถประจำทางสาย 391 ลาดหลุมแก้ว-เมืองทองธานี

โทรศัพท์ +66 (0) 2599 0000

โทรสาร +66 (0) 2599 3351

งานรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี

02-599-0000 กด 2

งานรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท-เอก

02-599-0000 กด 3

ฝ่ายทะเบียน

02-599-0000 กด 4

ฝ่ายการเงิน

02-599-0000 กด 5

Huaxia International College (ภาษาจีน)

02-599-0000 กด 6

ฝ่ายหอพักนักศึกษา

02-599-0000 กด 7

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

02-599-0000 กด 9

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

02-599-0000 กด 10

ฝ่ายวิชาการ

02-599-0000 กด 11

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

02-599-0000 กด 12

ฝ่ายบุคคล

02-599-0000 กด 13

ฝ่ายอาคาร

02-599-0000 กด 14

ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ

02-599-0000 กด 15

ฝ่ายวิศวกรรม

02-599-0000 กด 16

สำนักรับสมัครนักศึกษา

02-599-3351

สำนักทะเบียนนักศึกษา

02-599-3351

ฝ่ายการเงิน

02-599-0000 ต่อ 1105