Graduation Ceremony for Academic Year 2020

โพสเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2022
หมวดหมู่ : Video

Graduation Ceremony for Academic Year 2020 Chaired by Prommin Lertsuridej, M.D. Friday, 21st January 2022 Main Hall Building, Main Campus, Shinawatra University

ภาพบรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 มอบปริญญาบัตร โดย นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานในพิธี ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาเขตหลัก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University