รางวัลบุคคลต้นแบบ ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต “นาคเณศ” ประจำปี 2564

โพสเมื่อ 1 มีนาคม 2021
หมวดหมู่ : Video
21 FEB 2021 – สัมภาษณ์ นางสาวกานต์ธิดา แก้ววงษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร หลังรับรางวัลบุคคลต้นแบบผู้สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต “นาคเณศ” ประจำปี 2564 ประเภท เยาวชนสร้างสรรค์สังคมดีเด่น

Cr.: รายการ ช่อง 5 Special ออกอากาศวันที่ 1 มีนาคม 2564