รูปแบบการจ่ายค่าเทอม

(*) หมายเหตุ

  • สำหรับผู้กู้ กรอ. กยศ.  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานสวัสดิการนักศึกษา โทร 02-599-1123
  • ลงทะเบียนชำระค่าเทอมเต็มจำนวน