ศิษย์เก่าดีเด่น

รู้จักศิษย์เก่า

นักธุรกิจหญิงเก่ง CEO ด้านธุรกิจระบบไฟฟ้า และตู้ Type Tested Switchboard แบรด์ EATON ศิษย์เก่าจากคณะการจัดการ

“มหาวิทยาลัยชินวัตรเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมเรื่องการยอมรับในความแตกต่างทางความคิดเห็นให้กับนักศึกษาได้อย่างแท้จริง และมีสภาพแวดล้อมที่ผลักดันให้นักศึกษาต้องการพัฒนาตัวเอง โดยสภาพแวดล้อมเหล่านี้มาจากทั้งคณะอาจารย์ และเพื่อนนักศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้กระตุ้นให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และมีไหวพริบในการทำงาน

“สิ่งที่ดิฉันได้รับจากการเรียนในห้องเรียนวันแรกยังนำมาใช้ในการทำงานได้ในวันนี้ และรู้สึกยินดีทุกครั้งที่นึกถึงการเรียนที่มหาวิทยาลัย” ดร. ภูริเนตร บัวทรัพย์”

ดร. ภูริเนตร บัวทรัพย์ คณะการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร บริษัท อีเมค จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาระบบไฟฟ้า และกรรมการบริหาร บริษัท อีเมคและอินโนเวชั่นเทค จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตู้ Type Tested Switchboards จากแบรนด์ EATON

Yuan Dong (1)

คณบดีหญิงมากความสามารถ ของ Shaanxi Technical College of Finance and Economics ศิษย์เก่าจากคณะการจัดการ

“ดิฉันได้รับความรู้และทักษะทางวิชาชีพอย่างมากจากคณาจารย์ผู้มีแนวทางการสอนที่ยอดเยี่ยมของคณะการจัดการ คณะฯมีอุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพและสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอนที่ดี ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ดิฉัน”

ในฐานะศิษย์เก่าคนหนี่งศาสตราจารย์หยวน ตง สังกัดคณะการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) มีการสอนที่โดดเด่นในมณฑลส่านซี ประเทศจีน และปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดี คณะบริหารธุรกิจ ที่ Shaanxi Technical College of Finance and Economics นอกจากนี้ศาสตราจารย์หยวน ตง ยังได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์มากมาย อาทิเช่น ‘Advanced Individual of Teachers Ethics’, ‘Young Educational Expert’ จากมณฑลส่านซี และอื่นๆ

ประธานและผู้อำนวยการ Brain Box Acumen School of Management สถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศเมียนมาร์
ศิษย์เก่าจากคณะการจัดการ

“มหาวิทยาลัยชินวัตรเป็นดั่งศูนย์กลางวัฒนธรรมนานาชาติ เพราะที่นี่เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย เหมาะสำหรับนักศึกษาผู้ที่สนใจในด้านการวิจัยคณะการจัดการนั้นถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจในด้านบริหารธุรกิจเหมือนกับผมที่สนใจในด้านการจัดการและวิจัย มหาวิทยาลัยชินวัตรดึงศักยภาพของผมออกมาได้อย่างดีที่สุด”

ดร. โซ มิน ธาน คณะการจัดการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานและผู้อำนวยการ Brain Box Acumen School of Management ในประเทศเมียนมาร์

thanapol-thumb-300x400
ระดมทุนได้15 ล้านบาท จาก Intouch สร้างธุรกิจใหม่ด้วยวัยเพียง 25 ปี
ผู้สร้างเกม Candy Meleon และได้รับเลือกเป็น Editor’s choice
จาก iOS App store
 

“เมื่อก่อน ผมมีความคิดว่าการเรียนด้านการบริหารธุรกิจคงจะน่าเบื่อมาก แต่ตลอดระยะเวลาการเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยชินวัตรกลับตรงกันข้าม ที่นี่ไม่ได้สอนเพียงแค่ตำรา แต่ยังส่งเสริมการสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการให้กับผมอีกด้วย ถือเป็นการเรียนรู้ที่ประเมินค่าไม่ได้ที่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยชินวัตรครับ”

ธนภณ พีธาพันธุ์ไพบูลย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (นานาชาติ) คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร หนึ่งในผู้สร้าง Ranch Run และ Candy Meleon เกมบน iOS ฝีมือคนไทยที่ได้รับ Top Download ของ App Store หลายประเทศทั่วโลก และได้รับทุน InVent ของ InTouch  กว่า 15 ล้านบาทเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในตลาดต่างประเทศอย่างสมบูรณ์แบบ

ชนะการประกวดเขียนโปรแกรมแห่งชาติ
เปิดโอกาสศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก

“ในช่วงที่ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตร ดิฉันได้เรียนรู้จากหลักสูตรที่โดดเด่น เครื่องมือที่ทันสมัย และสภาพแวดล้อมในการเรียนที่เยี่ยมยอด จากการบ่มเพาะของอาจารย์ที่มีความสามารถในการสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ในวิชาชีพ ซึ่งคอยผลักดันดิฉันให้เข้าร่วมงานกิจกรรมและการประกวดต่างๆ ทางด้าน IT ทำให้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์”

ณัฐชยา  กิจมงคลชัย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนโปรแกรมในงานประกวดเขียนโปรแกรมแห่งชาติปี 2556 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ University of Oxford ที่มีชื่อเสียง 1 ใน 5 ของโลก

natchaya-thumb-300x400
assama-thumb-300x363
ได้เชิญเข้าร่วมงานรับรางวัล Nobel ในฐานะเป็นตัวแทนเยาวชนไทยยุคใหม่

“ดิฉันเป็น 1 ใน 50 นักเรียนทุนมูลนิธิไทยคม ที่ได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ดิฉันรู้สึกโชคดีที่ได้มีโอกาสมาเรียนมหาวิทยาลัยที่มีอาจารย์และบุคลากรที่มีความสามารถ มีทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นห้องเรียนขนาดเล็ก ทำให้นักศึกษาได้เข้าถึง เรียนรู้ และแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ ด้วยความที่ดิฉันจากบ้านมาไกล(จ.ปัตตานี) ทำให้ดิฉันมีความกระตือรือล้นในการเรียนควบคู่ไปกับการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการใช้เวลา 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่าที่สุด ระหว่างที่เรียนอยู่ดิฉันได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะนำความรู้ที่เรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการมาประยุกต์สู่การทำกิจการเพื่อสังคม”

อัสมา นาคเสวี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ Telenor Youth Summit 2014 โดยการนำเทคโนโลยีมาสร้างอาชีพให้แก่สตรีใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมงานประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

นักประดิษฐ์การสอนภาษาแบบใหม่
จนได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์หนังสือในต่างประเทศ

“ในฐานะที่เป็นนักศึกษา การที่เราถูกปลูกฝังและเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพนั้น ช่วยให้ผมสามารถสร้างองค์ความรู้ระดับโลกภายใต้ชื่อ “Language Equation” ซึ่งได้รับเชิญให้ตีพิมพ์เป็นหนังสือขายทั่วโลกจากสำนักพิมพ์ Lambert Academic Publishing ประเทศเยอรมัน จากวันที่เป็นนักศึกษาจนถึงวันที่ผมเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทุกย่างก้าวถือเป็นความภาคภูมิใจและน่าจดจำมากสำหรับผม”

สกุลแก้ว แก้วมูลกิจ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยชินวัตร ผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านสมการภาษา และเป็นอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

อาจารย์สกุลแก้ว
IMG_6482-350x350
สร้างนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ ก้าวขึ้นสู่เวทีสากล

“ก้าวแรกเข้ารั้วมหาวิทยาลัย ผมมาจากศูนย์ แต่มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้เปิดโลกใหม่แห่งการเรียนรู้ที่แตกต่างจากที่อื่น ทำให้ผมมุ่งมั่นอุตสาหะที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่อย่างเต็มตัว นำอุปสรรคที่พบเจอมาเป็นสิ่งท้าทายจนกลายเป็นแรงผลักดันให้กล้าที่จะก้าวต่อไปสู่โลกธุรกิจที่กว้างกว่าเดิม”

สุรินทร์  ทองคำ คณะการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ นักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ เปิดบริษัทดูแลเรื่องกฎหมาย การค้า และธุรกรรมทางการเงินที่เมือง Dubai ประเทศ United Arab Emirates

ผลงานศิษย์เก่า

 

 

 

 

SIU Promo VDO/ by Shine Na Team

Shinawatra University Promo VDO.

Shine Na Resort

Project-Based Competitions 2015
School of management
Shinawatra University

[/vc_row