ข้อทราบข้อมูลเพิ่มเติม


  รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 2021 IYF World Camp โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน

  ข้อความ 20 กรกฎาคม 2021

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร Public Relations , […]

  Graduation Ceremony for Academic Year 2019 Ver.2

  ข้อความ 13 พฤษภาคม 2021

  กิจกรรมต่างๆ

  See all events
  Scroll Up