โครงการ “เด็กไทยใจใส ใส่ใจสุขภาพ ชุมชนบ่อเงิน” โดยคณะพยาบาลฯม.ชินวัตร

โพสเมื่อ 18 มกราคม 2018
หมวดหมู่ : News

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร โดย อาจารย์นวยใย พิศชาติ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย “เด็กไทยใจใส ใส่ใจสุขภาพ ชุมชนบ่อเงิน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินภาวะสุขภาพของเด็กและเยาวชน, เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านโภชนาการตามวัย, เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาและผลกระทบของการติดเกมและแนวทางการป้องกันตนเองในการติดเกม และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการจัดโครงการเพื่อการบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชาการพยาบาลเด็ก 1 และรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต โดยจัดกิจกรรม ในงานวันเด็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีเด็กๆ และผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

ติดต่อมหาวิทยาลัยชินวัตรได้ที่
02 599 0000 กด 2
amd@siu.ac.th
www.siu.ac.th

#โครงการบริการวิชาการ #งานวันเด็ก #คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยชินวัตร #คณะพยาบาล #คณะพยาบาลศาสตร์ #กิจกรรมวันเด็ก #องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงินจัดงานวันเด็ก