พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2564

ข้อความ 27 กันยายน 2022

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ในพิธ […]

ICGI 2022, Interview with all Keynote speakers

ข้อความ 2 กันยายน 2022

Highlight 2022-07-26 Bai Sri Su Kwan Ceremony, Academic Year 2022

ข้อความ 18 สิงหาคม 2022

Highlight | Graduated and Certificate Award Ceremony 2021 | Shinawatra University

ข้อความ 29 มิถุนายน 2022

กิจกรรมต่างๆ

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เริ่ม 1 กันยายน 2022 | 00:00 am

Teacher Appreciation Ceremony

เริ่ม 1 กันยายน 2022 | 00:00 am
See all events