ข้อทราบข้อมูลเพิ่มเติม


  ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์”

  ข้อความ 19 พฤศจิกายน 2021

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าอ […]

  Outstanding Alumni Dr. Venus Dennen Claver

  ข้อความ 18 ตุลาคม 2021

  กิจกรรมต่างๆ

  Activities for screening Covid-19 employees of Shinawatra University for November 2021 (2nd)

  เริ่ม 22 พฤศจิกายน 2021 | 08:00 am
  See all events