การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะของคณะพยาบาลศาสตร์

โพสเมื่อ 2 กันยายน 2022
หมวดหมู่ :

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University