กิจกรรมตรวจคัดกรองโควิด-19 พนักงานมหาวิทยาลัยชินวัตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

โพสเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2021
หมวดหมู่ :

มหาวิทยาลัยชินวัตรตระหนักถึงความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้แก่พนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน ด้วยชุดตรวจ ATK ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์คณะพยาบาลสวอปให้กับพนักงานในครั้งนี้ และไม่พบพนักงานติดเชื้อโควิด-19

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University