กิจกรรมพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ จัดโดยคณะศิลปศาสตร์

โพสเมื่อ 21 กันยายน 2020
หมวดหมู่ :

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ                  เวลา 12.00 ​- 12.30น. ทุกวันจันทร์ อังคาร และวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่ 17 กันยายน 2563              ถึง 15 ตุลาคม 2563 อาคารเรียนรวม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยชินวัตร

School of Liberal Arts, Shinawatra University has initiated an activity of
training English speaking skills starting from September17, 2020 to
October 15, 2020. The training time starts from 12.00 to 12.30 pm at

Common Classroom Building, Floor 1, Shinawatra University

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University
Scroll Up