กิจกรรมวันลอยกระทงร่วมกับผู้สูงอายุ

โพสเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2020
หมวดหมู่ :
วันที่ 31 ตุลาคม 2563
อาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงร่วมกับผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม​ จ.นครปฐม เนื่องในโอกาสวันลอยกระทง ๒๕๖๓

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University

Scroll Up