ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยชินวัตร

โพสเมื่อ 3 สิงหาคม 2022
หมวดหมู่ :

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดในวันที่ 18 ถึง 27 กรกฎาคม 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University