ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

โพสเมื่อ 24 สิงหาคม 2022
หมวดหมู่ :

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University