ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาศึกษา(ออนไลน์)

โพสเมื่อ 3 สิงหาคม 2022
หมวดหมู่ :

มหาวิทยาลัยชินวัตรได้ให้การต้อนรับ และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาศึกษา(ออนไลน์) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University