ตรวจสุขภาพประจำปี 2565 สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยโรงพยาบาลวิภาวดี

โพสเมื่อ 24 สิงหาคม 2022
หมวดหมู่ :

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University