ประมวลภาพกิจกรรมตรวจคัดกรองโควิด-19 พนักงานมหาวิทยาลัยชินวัตร

โพสเมื่อ 12 ตุลาคม 2021
หมวดหมู่ :
มหาวิทยาลัยชินวัตรตระหนักถึงความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้แก่พนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน ด้วยชุดตรวจ ATK ในวันที่ 6 , 27 กันยายน และ 11 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์คณะพยาบาลสวอปให้กับพนักงานในครั้งนี้ และไม่พบพนักงานติดเชื้อโควิด-19
#SIU #shinawatrauniversity
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University