พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ 20 สิงหาคม 2020
หมวดหมู่ :

ภาพบรรยากาศพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

บรรยากาศดำเนินไปด้วยความอบอุ่น สานสัมพันธ์ระหว่างชุมชน อาจารย์ นักศึกษา เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล แก่ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องทุกคน และเสริมขวัญกำลังใจในการศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยชินวัตรอีกด้วย

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University

Scroll Up