พิธีบายศรีสู่ขวัญ ฝากตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2565

โพสเมื่อ 3 สิงหาคม 2022
หมวดหมู่ :
มหาวิทยาลัยชินวัตร จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ฝากตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ฝากตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคคลากร หน่วยงานภายนอก และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมงาน เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล แก่ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องทุกคน เสริมขวัญกำลังใจในการศึกษา ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยชินวัตรอีกด้วย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University