พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ 16 ธันวาคม 2020
หมวดหมู่ :
ภาพบรรยากาศ คณาจารย์ และผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยชินวัตร ปทุมธานี
ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกคนด้วยนะคะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University

Scroll Up