พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ประจำปี 2563

โพสเมื่อ 20 สิงหาคม 2020
หมวดหมู่ :

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.
รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยชินวัตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ณ โถงกลางชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยชินวัตร ปทุมธานี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University

Scroll Up