ภาพกิจกรรม พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ประจำปี 2565

โพสเมื่อ 15 มิถุนายน 2022
หมวดหมู่ :

พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University