ภาพบรรยากาศการรายงานตัวและปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 7

โพสเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2021
หมวดหมู่ :
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
รายงานตัว และปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาเขตหลัก ปทุมธานี และพร้อมเปิดทำการเรียนการสอนที่อาคาร BBD ถนนวิภาวดีรังสิต ในวันที่ 6 ก.พ. ที่ผ่านมา..
.
สนใจเข้าศึกษา/สมัครเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล PN
โทร.: 02 599 0000 , E-mail : amd@siu.ac.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University