ภาพบรรยากาศกิจกรรมรับน้องคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยชินวัตร

โพสเมื่อ 26 ตุลาคม 2020
หมวดหมู่ :

ภาพบรรยากาศกิจกรรมรับน้องคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยชินวัตร

วันที่ 22 ตุลาคม 2563                                                                                              ณ อาคารกีฬา มหาวิทยาลัยชินวัตร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University

Scroll Up