มหาวิทยาลัยชินวัตรรับมอบอุปกรณ์ป้องกันโรค โควิด-19 จากสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทย

โพสเมื่อ 12 ตุลาคม 2021
หมวดหมู่ :
วันที่ 30 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยชินวัตร ขอขอบพระคุณ คุณอัศวิน โรมประเสริฐ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติประเทศไทย , บริษัท Drone การเกษตร และ Drone กู้ภัย , บริษัท easy2212 อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ที่ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโรค โควิด-19 จำนวน 200 ชุด เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่มหาวิทยาลัยชินวัตร ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ผศ. ดร. ปริญญา ตันตสวัสดิ์ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้
#SIU #shinawatrauniversity
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University