มหาวิทยาลัยชินวัตรได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca จำนวน 400 โดส จาก อว.

โพสเมื่อ 29 กรกฎาคม 2021
หมวดหมู่ :

มหาวิทยาลัยชินวัตรได้รับการจัดสรรวัคซีนวัคซีน AstraZeneca สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร จำนวน 400 โดส จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารปัญญาเทศาภิบาล ชั้น 1

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University
Scroll Up