มอบรางวัลการแข่งขันกีฬา E-Sports มหาวิทยาลัยชินวัตร ครั้งที่ 1 (ROV.ทีม)

โพสเมื่อ 8 มิถุนายน 2021
หมวดหมู่ :

การแข่งขันกีฬา E-Sports มหาวิทยาลัยชินวัตร ครั้งที่ 1 (ROV.ทีม) ในวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 เสร็จสิ้นลง ทางมหาวิทยาลัยชินวัตร จึงได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลขึ้น ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. ปาลพล รอดลอยทุกข์ , ผศ. นันทิรา หงษ์ศรีสุวรรณ และ อาจารย์วชิระ ภัทรโพธิกุล มอบรางวัลในครั้งนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ทีม THIP CITY ประกอบไปด้วย
1.นายจิรายุส พิชัยช่วง
2.นายนาวิน อินเสมียน
3.นายกฤษดา หล้าอินตา
4.นางสาวรัชนก ศรีเที่ยง
5.นายณัฐวุฒิ สัตบุตร

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,500 บาท ได้แก่ทีม GALAPAGOS ประกอบไปด้วย
1.นายณัฐพงศ์ วรรณกูล
2.นางสาวศิริลักษณ์ คล้อยมาตร์
3.นางสาวอภิญญา ประเสริฐสังข์
4.นางสาวจันทร์จิรา ตาทอง
5.นางสาวปวรวรรณ บุญญาพัฒนาพงศ์

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท ได้แก่ทีม MIDJUD ประกอบไปด้วย
1.นางสาววนัสนันท์ จันทร์แจ้ง
2.นางสาวธีรดา เทพจันทร์
3.นายภูมินทร์ ภูมิเพ็ง
4.นายสุรศักดิ์ สีแก
5.นายณัฐพนธ์ อรัญโชติ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University

Scroll Up