รองศาสตราจารย์สกนธ์ ภู่งามดี ได้รับรางวัลเพชรพระนคร และรางวัลธนบุรีศรีนพมาศ

โพสเมื่อ 3 สิงหาคม 2022
หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์สกนธ์ ภู่งามดี ได้รับสองรางวัลอันทรงเกียรติในแขนงศิลปะและวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (รางวัลเพชรพระนคร) และจากมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี (รางวัลธนบุรีศรีนพมาศ)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University