โครงการสัมมนา Lecturer Professional Development (SoLA)

โพสเมื่อ 3 สิงหาคม 2022
หมวดหมู่ :

ภาพกิจกรรม โครงการสัมมนา Lecturer Professional Development โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ซึ่งจัดในวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University