โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รักษ์โลกด้วย Creative Thinking ภายใต้โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อส่งเสริมอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ่อเงิน (ระยะที่ 2)

โพสเมื่อ 3 สิงหาคม 2022
หมวดหมู่ :

มหาวิทยาลัยชินวัตรจัดโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รักษ์โลกด้วย Creative Thinking ภายใต้โครงการบูรณาการบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อส่งเสริมอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ่อเงิน (ระยะที่ 2) ร่วมกับโรงเรียนวัดบ่อเงิน และได้ทำกิจกรรมสันทนาการเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดยมีทั้งการเล่นเกมภาษาอังกฤษ และการออกแบบลวดลายบนกระเป๋าผ้าที่มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University