กิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมเปิดโลกชมรม Club Find Day 2020

เริ่มวันที่ 10 กันยายน 2020 | 13:30 pm

SIU Connect 2020

เริ่มวันที่ 8 สิงหาคม 2020 | 18:00 pm

การเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

เริ่มวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 | 00:00 am

วันตรุษจีน 2019 (Chinese New Year)

เริ่มวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019 | 00:00 am