***เลื่อนกำหนดการทั้งหมดออกไป เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19*** กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ 16 เมษายน 2021
หมวดหมู่ :

*****เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทางมหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลออกไป และจะแจ้งวันและกำหนดการมอบประกาศนียบัตรใหม่ให้ทราบอีกครั้ง ******

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University

Scroll Up