กำหนดการพิธีมอบใบสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยชินวัตร ซึ่งจะมีการจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้

โพสเมื่อ 14 มิถุนายน 2018
หมวดหมู่ :
Scroll Up