กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ 23 สิงหาคม 2021
หมวดหมู่ :

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รับบ Zoom Online ตั้งแต่วันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University
Scroll Up