คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ณ โถงกลาง อาคารเรียนรวม ม.ชินวัตร วิทยาเขตหลัก จังหวัดปทุมธานี

โพสเมื่อ 6 กรกฎาคม 2018
หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้จัดพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ณ โถงกลาง อาคารเรียนรวม วิทยาเขตหลัก จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี ผู้ปกครองและพนักงาน มหาวิทยาลัยชินวัตร เข้าร่วมพิธีกันอย่างหนาแน่น สร้างความตื้นตันซาบซึ้ง สร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความภาคภูมิใจแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่กำลังจะขึ้นฝึกงานจริงที่โรงพยาบาล บรรยากาศเป็นไปด้วยความรักความสามัคคีกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และความอบอุ่นของครอบครัวมหาวิทยาลัยชินวัตร ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพยาบาลมืออาชีพออกสู่สังคมค่ะ

ติดต่อ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
โทร.02-5990000 กด 2
โทร.094-6649644
amd@siu.ac.th
www.siu.ac.th

Scroll Up