คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร อาคารบีบีดี ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร

โพสเมื่อ 17 กรกฎาคม 2018
หมวดหมู่ :

“ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 2 ทุกคนค่ะ” วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร อาคารบีบีดี ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) มหาวิทยาลัยชินวัตร เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามสภาวิชาชีพกำหนด มุ่งผลิตผู้ช่วยพยาบาลตอบสนองความต้องการของตลาดทางด้านสุขภาพทั้งในชุมชนและสถานบริการของรัฐ”

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่
งานรับสมัครนักศึกษา
โทร. 02 599 0000 กด 2
amd@siu.ac.th
www.siu.ac.th

Scroll Up