คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดสัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล

โพสเมื่อ 20 กรกฎาคม 2018
หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดสัมมนาโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ณ ห้องเรียน 301 อาคารเรียนรวม

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่
งานรับสมัครนักศึกษา
โทร. 02 599 0000 กด 2
amd@siu.ac.th
www.siu.ac.th

Scroll Up