นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคกลาง ประเภทสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ 2 กันยายน 2022
หมวดหมู่ :

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรุตา จันทร์เวียง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร

ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ภาคกลาง ประเภทสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University