นางสาวกานต์ธิดา แก้ววงษา เข้ารับรางวัลบุคคลต้นแบบ ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต “นาคเณศ” ประจำปี 2564

โพสเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2021
หมวดหมู่ :

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกานต์ธิดา แก้ววงษา ที่ได้เข้ารับรางวัลบุคคลต้นแบบ ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต “นาคเณศ” ประจำปี 2564 ประเภท เยาวชนสร้างสรรค์สังคมดีเด่น จัดขึ้นโดย สภาสื่อมวลชนไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 64 ณ โรงแรมมิรเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ที่ผ่านมา..

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยชินวัตร
Public Relations , Shinawatra University

Scroll Up